Guangzhou Sibo Electronic Technology Co., Ltd.
ซัพพลายเออร์ระดับทอง
ซัพพลายเออร์ระดับทอง คือการเป็นสมาชิกแบบพรีเมี่ยมของซัพพลายเออร์ใน Alibaba.com สมาชิกจะได้รับเครื่องมือการโฆษณาสินค้า เพิ่มการรับรู้ถึงสินค้า และเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน
Ms. Amy Liu

Ms. Amy Liu

Department:
Sales
Job Title:
Manager
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Telephone:
**
Mobile Phone:
**
Fax:
**
Address:
196 Donghuan Road, Panyu District
Zip:
511400
Country/Region:
China
Province/State:
Guangdong
City:
Guangzhou

ข้อมูลติดต่อบริษัท

Company Name: Guangzhou Sibo Electronic Technology Co., Ltd.
Operational Address: 196 Donghuan Rd., Shiqiao Street, Guangzhou, Guangdong, China
Website: http://www.siboelectronic.com
http://www.chinainflatabletoys.com
http://www.siboinflatable.com
เว็บไซต์ใน alibaba.com: gzsibo.en.alibaba.com
ร้าน Aliexpress.com:
ส่งอีเมลถึงซัพพลายเออร์นี้
การประกันการซื้อขาย
จีน
การประเมินผู้จัดจำหน่าย:
36 ธุรกรรม 80,000+
ธุรกรรมของผู้จัดจำหน่ายที่ดำเนินการผ่าน Alibaba.com ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
ซัพพลายเออร์นี้สนับสนุนการประกันการซื้อขาย - บริการแบบไม่มีค่าใช้จ่ายที่ให้ความคุ้มครองการสั่งซื้อของคุณตั้งแต่การชำระเงินไปจนถึงการจัดส่ง
ขีดจำกัดการประกันการซื้อขายของซัพพลายเออร์:
เรียนรู้เพิ่มเติม